DEE - AED Empresarios de Durango
Asociación de Empresas del Duranguesado

LANDUE: SERVICIO GRATUITO para ayudar en la gestión y uso del euskera en las empresas

LANDUE: SERVICIO GRATUITO para ayudar en la gestión y uso del euskera en las empresas

Para información más exacta: https://labur.eus/EA8yR

Durangaldean 3.901 enpresa edo establezimendu daude. Eskualdeko herritarren %52,28 euskaldunak dira. Durangaldeko ezaugarriek aukera handiak ematen dituzte lan munduan euskaraz ere funtzionatu ahal izateko eta harremanak hurbiltasunez garatzeko.

Bizitzea egokitu zaigun egoera berri honetan, pertsonek, komunitateak, eta zero kilometro kontzeptuak berebiziko garrantzia hartu dute. Zentzu horretan, euskarak gauzak egiteko eta munduan egoteko gure-gurea den modu bat ematen digu: kalitatea, hurbiltasuna, zaintza, bertakotasuna, identitatea... Finean, balioa ematen dio gure produktuari, lan-harremanei eta bezeroarekin dugun komunikazioari. Gure eskualdeari.

LANDUE egitasmoaren bidez, Durangoko Mankomunazgotik enpresetan hizkuntzen gestioa hobetzeko eta euskararen erabilera handitzeko zerbitzuak eskaintzen ditugu, doan. Enpresa bakoitzak dituen beharrizanetara egokituta eta nahiak aukerak eta beharrak kontuan izanda. AHIZE-AEK-ko Mertxe Mugika Balanzategi eta Irati AnakabeGabiola dira egiteko honetan lagunduko diguten aholkulariak.

Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako proiektua da LANDUE, eta maiatzaren 7an egin zen aurkezpenean, aipatu erakundeekin batera, besteak beste, Durangoko Mankomunazgoa, Bruss, Renault Gaursa, Asca talleres eta Cafes Baque enpresetako ordezkariek parte hartu zuten.

Eta zuek ere erronka garrantzitsu honen parte izatea gura dugu. Horregatik zuekin bildu nahiko genuke gure zerbitzuak aurkezteko. Datorren astean zehar telefonoz deituko dizuegu hitzordua zehazteko.

Jaso ezazue agur bero bat lantaldearen izenean. Bitartean zaindu, eta ondo izan.
Informazio zehatzago hemen: https://labur.eus/EA8yR

El Duranguesado cuenta con 3.901 empresas. El 52,28% de los ciudadanos y ciudadanas de la
comarca son vascoparlantes. Esta característica nos ofrece grandes oportunidades para abordar la responsabilidad social de la gestión del euskera en el mundo laboral.
En esta situación tal especial que nos ha tocado vivir, las personas, la comunidad, y el concepto kilómetro cero han adquirido una importancia vital. En ese sentido, el euskera nos da una forma muy nuestra de hacer las cosas y de estar en el mundo: calidad, cercanía, naturalidad, identidad... En definitiva, da valor a nuestro producto, a nuestras relaciones laborales y a nuestra comunicación con el/la cliente.

A través del proyecto LANDUE, se ofrece UN SERVICIO GRATUITO para ayudar en la gestión y uso del euskera en las empresas de nuestro entorno. Estos servicios se adaptan a las necesidades de cada empresa, teniendo en cuenta sus posibilidades y necesidades. Mertxe Mugika Balanzategi e Irati Anakabe Gabiola, de AHIZE-AEK, son las asesoras que ayudarán a las empresas en esta tarea.

LANDUE es un proyecto promovido por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Bizkaia. Se presentó el pasado 7 de mayo en Landako de Durango, y en este acto participaron, tanto las instituciones citadas como representantes de la Mancomunidad de Durango, Bruss, Renault Gaursa, Asca talleres y Cafés Baque.

Desearíamos que vosotros/as también forméis parte de este importante reto. Por eso
nos gustaría solicitar una reunión para presentar nuestros servicios. En un breve espacio de
tiempo contactaremos con vuestra empresa.

Asociación de Empresas del Duranguesado

Asociación de Empresas del Duranguesado

Murueta Torre, 2 - 48200 Durango - Bizkaia

Teléfono: 618 620 361

Correo electrónico: estibaliz@dee-aed.com

Redes Sociales